Congres Sociaal Werk Nederland: een sterke sociale basis: en nu doen!

Op 16 mei organiseert Sociaal Werk Nederland een jaarcongres. Zowel ervaringsdeskundigen, onderzoekers, wetenschappers en collega’s belichten vier thema’s vanuit uiteenlopende invalshoeken. Dit gebeurt in drie deelsessierondes, waarbij er mogelijkheid is om het programma zelf samen te stellen. Daarnaast is er ruimte om te netwerken. Voor meer informatie klik hier.