De impact van kunst in de zorg

In deze sessie worden ervaringen, succesfactoren en randvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld mogelijke verdienmodellen) voor verduurzaming uitgewisseld. Zo leren we van elkaar. Movisie benut deze kennis om het bestaande dossier ‘Wat werkt bij culturele interventies gericht op ouderen en positieve gezondheid’ verder te verrijken en thema’s voor verder onderzoek op te halen. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.