Landelijke Studiedag GezondIn ‘Boost de Verandering’

Tijdens de 6e landelijke studiedag van het stimuleringsprogramma Gezond in… staat het teweeg brengen en borgen van verandering centraal. Wat zijn daarbij onontbeerlijke competenties? Hoe vorm je krachtige coalities die helpen bij het bereiken van je ambities? We gaan in gesprek met de pioniers van GIDS. Hoe zorgen zij voor beweging in hun gemeente, wat levert dat op en hoe ziet hun volgende fase eruit?

Meer informatie: https://www.gezondin.nu/nieuws/110-boost-de-verandering