Movisie: Hoe kom je als sociaal professional in contact met ouderen? dl. 1

Hoe leg je als professional of vrijwilliger het eerste contact met ouderen? Hoe bereik je hen? Movisie organiseert twee bijeenkomsten om kennis te delen én op te halen, in samenwerking met BeterOud en FNO. In de bijeenkomst op 10 oktober in Utrecht gaan we verkennen hoe we ouderen kunnen bereiken. Voor iedereen die het belang inziet van dit onderwerp en kennis wil halen en brengen: sociale professionals die met ouderen werken, (vrijwillige) ouderenadviseurs, aanbieders van zorg en ondersteuning thuis. Deelname is gratis.