NCVGZ 2016: oproep voor het indienen van voorstellen

Het Nederlands Congres Volksgezondheid is een platform voor het uitwisselen van vernieuwende kennis en ideeën in de volksgezondheid voor professionals in onderwijs, beleid, onderzoek en praktijk. Jaarlijks wordt er een ander thema gekozen. Het thema van het congres op 6 en 7 april 2016 is: Werelden verbinden: gezondheid en het sociale domein. Tot 25 november kunt u uw idee voor het congres inbrengen. Meer info vindt u op www.ncvgz.nl