Subsidie-aanvraag bij MenzisFonds

Menzis zet in op meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s en heeft daartoe het MenzisFonds in het leven geroepen. Hier kunnen verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkracht-initiatief tot 20 mei een financieringsaanvraag indienen. Voor meer informatie klik hier.