Subsidieoproep ZonMw: Intersectoraal verklarend onderzoek naar het voorkomen en verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Hoe komt het dat burgers met een zwakkere sociaaleconomische positie een slechtere gezondheid en kortere (gezonde) levensverwachting hebben? Wetenschappers uit verschillende disciplines kunnen gezamenlijk een projectidee indienen voor onderzoek naar de mechanismen, dynamiek en interacties die deze relatie voor alle sociaaleconomische niveaus kan verklaren. Meer informatie over deze subsidieronde van ZonMw vindt u hier.