Dossier Meedoen

Meer Veerkracht, Langer Thuis streeft ernaar dat alle ouderen kunnen blijven meedoen in de maatschappij, dat zij hun talenten kunnen blijven inzetten en dat ze sociaal actief kunnen blijven. In dit dossier vind je meer informatie over dit thema.Aanbod meedoen voor ouderen

Aanbod succesvolle methodieken en databases

Binnen Meer Veerkracht, Langer Thuis ondersteunen we naast vernieuwende projecten ook de verspreiding van bekende succesvolle aanpakken gericht op meedoen voor ouderen. Er bestaan diverse landelijke databases voor professionals waar bestaande succesvolle aanpakken op het vlak van sociale participatie, zorg en welzijn te vinden zijn. Hieronder vind je de meest relevante databases voor interventies gericht op Meedoen.

 

Meer Veerkracht, Langer Thuis projecten

Op onze projectenpagina staan alle projecten van Meer Veerkracht, Langer Thuis en kun je selecteren op afgeronde projecten gericht op meedoen.

Bij een aantal vernieuwende projecten zijn de ontwikkelde aanpakken beschreven in een methodiek, handboek of adviesrapport die nog niet zijn terug te vinden in landelijke databases.

 • Platform31 voerde een experiment uit om seniorencomplexen te ‘revitaliseren’ volgens de methode van Studio Bruis. Hier vind je de handreiking en het onderzoeksrapport.
 • WMO Radar ontwikkelde in Rotterdam een methodiek om senioren te ondersteunen om zelf het sociaal contact met hun buren te versterken en een activiteitenprogramma op te zetten. Klik hier voor de methodiek.
 • Stichting Buurtwelzijn heeft een online platform ingezet om zelfstandig wonende ouderen meer te laten participeren. Zij schreef een adviesrapport over hoe 65+ers te betrekken zijn bij online platforms.

Naast deze vernieuwende methodieken ondersteunen we een aantal bestaande landelijke diensten voor ouderen die zich (vaak met behulp van vrijwilligers) inzetten voor ouderen om mee te kunnen blijven doen.

 

Financieringsmogelijkheden projecten voor ouderen

De calls van ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ zijn gesloten en wij werken tot eind 2019 aan het verspreiden van de kennis en ervaring die wij opdeden op het vlak van meedoen voor ouderen. Onderstaande links verwijzen naar alternatieve financieringsmogelijkheden:

 • Er zijn verschillende fondsen die projecten op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen financieren. Op fondsenvoorouderen.nl zijn deze terug te vinden en via de quickScan is snel te zien bij welke fondsen (in jouw regio) je initiatief in aanmerking komt voor financiering.
 • In de subsidiekalender van ZonMw kun je vinden welke subsidieprogramma’s voor ouderen er openstaan (of gaan).
 • Voor het financieren van burgerinitiatieven (mede) gericht op ouderen vind je informatie in dit dossier van Movisie.Interessante links en documenten

Voor professionals/vrijwilligers

 • BeterOud is een platform waarop diverse organisaties zich hebben verenigd. Hun ambitie is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen leven voort te zetten, ondanks de beperkingen van ouder worden. Het platform heeft een mooie infographic gemaakt over samenwerken in de wijk.
 • Zorg voor beter is een online platform dat gericht is op zorg, maar waar ook het thema welzijn wordt behandeld.
 • Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft als missie de kennis over veroudering en vitaliteit te vergroten en deze toegankelijk te maken voor beleidsmakers, zorgverleners en het grote publiek, om zo de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren.
 • Kenniscentrum Wonen en Zorg van Aedes-Actiz is is een handig informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg.
 • Pharos is het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen, waar informatie te vinden is over ouderen met een migratie-achtergrond en over laag economische status.
 • Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste (mantelzorgers).

 

Voor ouderen

 • De ouderenbonden: KBO-PCOB, ANBO, NOOM, Roze50Plus, NVOG
 • Ned7 is de online community voor 50-plussers.
 • Seniorweb is een landelijke vereniging met 150.000 leden, 425 cursuslocaties en 3.050 vrijwilligers. Ze is sinds 1996 actief met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat iedereen het gemak en het plezier van computer en internet kan ervaren.
 • Alleszelf.nl is een platform met steeds meer diensten en oplossingen in heel Nederland: gemakkelijk vinden en vergelijken voor ouderen, naasten, mantelzorgers én hulpverleners.