Vervolg na uitspreken van de voorkeur?

Zodra medio februari 2021 de uitkomst van de ‘stemming’ onder de bewoners bekend is, zal deze gecommuniceerd worden. De gemeente geeft aan veel waarde te hechten aan de uitkomst en deze zeer serieus te nemen....

Worden we als huiseigenaren verplicht mee te doen?

Als huiseigenaar kunt u altijd de keuze maken om de woning all-electric te verwarmen (helemaal gasloos te worden). Als de nieuwe warmteoplossing gerealiseerd wordt, is het wel verstandig om eraan mee te doen. Als u...

Hoe gaan we in De Parken onze voorkeur uitspreken?

Voor 1 februari ontvangen alle woningen in de wijk een brief in de bus met daarin de uitnodiging om de voorkeur op te geven. De  termijn voor indienen van de voorkeur is 1 - 15...

Wanneer gaan we in De Parken afscheid nemen van het aardgas?

Dat is nu nog niet te zeggen maar we streven ernaar om in 2030 over te kunnen stappen. Het hangt om te beginnen af van de voorkeur die de bewoners van De Parken uitspreken in...

De toekomst kan er nog zo anders uitgaan zien door nieuwe ontwikkelingen op het geval van energietransitie en door veranderde financiële budgets van de Overheid.

De ontwikkelingen op het vlak van duurzame warmte en het opwekken van elektriciteit zullen de komende jaren gewoon doorgaan. Warmtepompen zullen stiller worden en krijgen een iets beter rendement (COP), er komen Isolatiematerialen op de...

Ik heb begrepen dat de bewoners van de Parken hun voorkeur kunnen uitspreken, maar nog geen keuze hoeven te maken.

Als wijk krijgen we binnenkort de gelegenheid om een voorkeur aan te geven welke duurzame energie voorziening wij in de toekomst voor onze wijk als oplossing zien. Het ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft 3 meest...

Ik wil graag gas houden. Kan dat ook?

Dat kan, in de optie duurzaam gas blijven we ook nog een tijdje op het aardgas en zetten we in op besparing middels isoleren en hybride warmtepompen en gaan we op den duur over naar...

Waarom moeten we van het aardgas af?

In het kader van de wereldwijde klimaatdoelstellingen is het beleid van Europa en Nederland om fossiele brandstoffen uiterlijk 2050 te vervangen door duurzame alternatieven. Het gebruik van aardgas is dus eindig.

Als er nog zoveel onzekerheid is over lokale beschikbaarheid, waarom moeten we nu dan al kiezen?

We vragen nu niet om een keuze, maar om het uitspreken van je voorkeur voor een route naar een eindoplossing. Het werken met routes biedt ruimte en flexibiliteit naar de toekomst.