Zorg voor kansen

In Nederland kunnen veel mensen niet aan de samenleving meedoen zoals ze zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze chronisch ziek zijn of een beperking hebben. Door het stimuleren en financieren van initiatieven op het snijvlak van gezondheidszorg en meedoen aan de samenleving, draagt FNO bij aan het vergroten van kansen op gezondheid en toekomstperspectief.

Kansen vergroten

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan.
Je kunnen ontplooien en meedoen, betekent voelen dat je ertoe doet. Een beperking maakt dit lastig, maar niet onmogelijk! Het is de kunst om voorbij de beperking te kijken, naar de mogelijkheden die er wél zijn. Ook -of misschien wel juist- als er langdurig zorg nodig is.

Vernieuwende projecten kunnen rekenen op onze steun, maar we ondersteunen ook het verspreiden van bestaande initiatieven. Waar meerdere partijen in samenwerking met elkaar projecten kunnen realiseren, is FNO een verbindende factor.

Vier programma’s

Omdat we voor verschillende mensen iets willen betekenen, richten we ons op vier kwetsbare groepen in onze samenleving. Met deze vier programma’s willen wij de komende jaren het verschil gaan maken:

• Klein Geluk
voor mensen die langdurig zorg nodig hebben
lees meer

• Jongeren INC
voor jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische aandoening
lees meer

• Meer Veerkracht, Langer Thuis
voor alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met één of meer beperkingen
lees meer

• Gezonde Toekomst Dichterbij
voor kansarme gezinnen
lees meer