Nieuws Gezonde Toekomst Dichterbij Houd mij op de hoogte

Staatssecretaris van Rijn: Een rookvrije start voor ieder kind

30 juni 2016 Woensdag 29 juni heeft staatssecretaris van Rijn zijn plannen gepresenteerd voor het terugdringen van het aantal vrouwen dat rookt, voor, tijdens en na de zwangerschap. Het door het Programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO gefinancierde project PROMISE  van het Longfonds is onderdeel van dit traject.

Gezonde Toekomst Dichterbij opent derde subsidieronde

10 mei 2016 Op 10 mei heeft het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO haar derde subsidieronde geopend. Het programma steunt projecten die zich richten op het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij kwetsbare gezinnen, in combinatie met het verbeteren van de ervaren gezondheid. In twee eerdere subsidierondes is aan 34 projecten financiële steun toegekend. Programmaleider Monique Schrijver: ‘Het programma wil bijdragen aan een structurele verbetering van de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties. Het verminderen van roken en overmatig alcoholgebruik zijn hierbij belangrijke aspecten die specifieke aandacht verdienen, vandaar dat hier in deze derde subsidieronde de nadruk op ligt.’

Gezonde Toekomst Dichterbij sluit zich aan bij Alliantie Gezondheidsvaardigheden

5 april 2016 Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO is partner geworden van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. De leden van de Alliantie bundelen hun krachten om de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare gezinnen met een gezondheidsachterstand te verbeteren, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om gezond te kunnen leven. Met het partnerschap levert Gezonde Toekomst Dichterbij een bijdrage door de opgedane kennis en ervaringen vanuit de projecten met de andere partners van de Alliantie te delen.

FNO lid Alliantie Geletterdheid en Gezondheid

11 maart 2016 Tijdens het congres Alles is Gezondheid op 9 maart is FNO lid geworden van de Alliantie Geletterdheid en Gezondheid. Aandacht voor laaggeletterdheid is belangrijk, want in Nederland hebben zeker 1,3 miljoen mensen zoveel moeite met het begrijpen en zelf schrijven van eenvoudige teksten, dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor hun gezondheid. Ze maken meer gebruik van gezondheidszorg, ze leven gemiddeld 19 jaar in minder goede gezondheid en zes jaar korter dan geletterde mensen.

FNO steunt 14 projecten om gezinnen in achterstandssituaties een gezondere toekomst te bieden

10 december 2015 Op 9 december heeft FNO bekendgemaakt welke projecten de komende jaren door het programma Gezonde Toekomst Dichterbij ondersteund worden in hun aanpak om gezinnen in achterstandssituaties een gezondere toekomst te geven. Na een grondige toets zijn 14 van de in totaal 127 ingediende plannen toegekend.

Twintig gebieden aan de slag met het verkleinen van gezondheidsachterstanden

7 juli 2015 Op 1 juli is bekend geworden welke twintig gebieden FNO gaat steunen in hun strijd tegen gezondheidsachterstanden. Er zijn meer dan 60 voorstellen binnengekomen bij deze subsidieronde. Na beoordeling door de programmacommissie zijn 20 gebieden geselecteerd die nu aan de slag gaan.