Projecten Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Home Gezonde Toekomst Dichterbij Projecten Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Gezonde Toekomst Dichterbij ondersteunt projecten die de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties verbeteren.

Om zichtbaarder te maken wat deze projecten doen en wat ze betekenen voor de gezinnen, is een aantal projecten in beeld gebracht. Met elk portret leer je de uitdagingen en de leefwereld van de gezinnen kennen en zie je hoe een professional of vrijwilliger daarbij nauw betrokken is.

nichaima

Gezonde Omgeving

Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben relatief vaak gezondheidsachterstanden. In het project Gezonde Omgeving werken Cordaan, ’s Heerenloo, Sherpa en Vilans samen aan het terugdringen daarvan, specifiek gericht op het stoppen met roken. De kracht van het project is de ervaringsdeskundigheid van ouders, die als uitgangspunt dient, en de integrale aanpak, waarbij het hele netwerk van de deelnemer meewerkt.

Lees het verhaal van ervaringsdeskundige Nichaima en gezinsbegeleider Inge.

yamina

GONoord!

Leiden Noord wil de gezondste wijk van Leiden zijn. In het project GONoord! worden buurtbewoners uitgenodigd om met ideeën te komen en krijgen ze ondersteuning om van hun idee een duurzaam initiatief te maken. Bij het Gezond Ontbijt komen eens per twee maanden zo’n 140 buurtbewoners ontbijten. Een ander hoogtepunt is het wekelijkse zwemmen voor en door vrouwen.

Lees het verhaal van deelneemster Yamina en projectleider Greet.

Lees het verhaal van zwemster Saliha en zweminstucteurs Laura en Tiber.

francisca

Family Check Up

De Family Check Up (FCU) is een korte, laagdrempelige interventie uit de V.S. die zich richt op het hele gezin. De problemen die het gezin zelf ervaart staan centraal en de hulpverlener komt bij het gezin thuis. In de laatste sessie wordt afgesproken wat het gezin wil veranderen en wat daarvoor nodig is. Het Trimbos Instituut onderzoekt de effectiviteit van de Family Check Up en past deze aan aan de Nederlandse samenleving.

Lees het verhaal van deelneemster Francisca en jeugdspecialist Anja.

Project Voel je Goed

Voel je goed!

Voel je goed! is een aanpak voor lager opgeleide ouders met overgewicht die willen afvallen en moeite hebben met taal. Deelnemers krijgen eet- en beweegadviezen van een diëtist en leren in groepjes, onder begeleiding van een vrijwilliger, over gezond eten en bewegen.

Bekijk het verhaal van deelneemster Vyan en projectleiders Mariska en Mary.

Portret Sandra deelnemer Supporter van Elkaar

Supporter van elkaar

In het project Supporter van elkaar ‘adopteert’ FC Twente gezinnen in een kwetsbare situatie in Enschede. Door het versterken van de competenties en het mobiliseren van bestaande netwerken rondom het gezin, werken de gezinsleden aan verbeteringen op het gebied van gezondheid en participatie.

Lees hier over projectleider Jantinette. Maak ook kennis met de gezinnen van deelnemers Sandra en Monique.

Zoetermeer Samen Sterk en Gezond

Door psychosociale stressfactoren weg te nemen en cognitieve en bewegingsvaardigheden aan te leren worden gezondheidsachterstanden teruggedrongen bij gezinnen en zwangeren met een lage sociaaleconomische positie in Zoetermeer.

Lees hier over projectleider Femke. Maak ook kennis met deelnemer Julio.

 

KEIgaaf

KEIgaaf is een aanpak om een gezonde leefstijl te bevorderen onder basisschoolkinderen in Eindhoven. KEIgaaf wil een sociale en fysieke school-, wijk- en thuisomgeving realiseren die kinderen stimuleert om meer te bewegen en gezonder te eten. De verwachting is dat kinderen binnen twee jaar gezonder en fitter zijn en minder overgewicht hebben.

Maak kennis met trainer Leonie. En lees het verhaal van deelneemster Joan.

Op eigen kracht naar een gezonde toekomst

Gezond opvoeden en opgroeien, gezond eten en drinken en gezond bewegen. Dit zijn de drie thema’s van het project Op eigen kracht naar een gezonde toekomst in Helmond. Gezinnen uit achterstandswijken werken aan een gezonde toekomst, bijvoorbeeld met een verlengde schooldag, extra uren opvoedondersteuning en extra uren voor het begeleiden van risicokinderen.

Lees de verhalen van Youssra en Chaib.

Meet the Parents

Almere-Poort is een wijk in opbouw met (nog) weinig sociale netwerken, terwijl die juist zo belangrijk zijn voor eenoudergezinnen. Voor deze doelgroep worden activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeting, met als uiteindelijk doel het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verbeteren van de ervaren gezondheid.

Lees over opbouwwerker Silvia. En maak kennis met deelneemster Gabriella.

Grip en Gezondheid: een integrale aanpak voor het stoppen met roken

Het project Grip en Gezondheid is ontwikkeld om gezinnen in Rotterdam en Spijkenisse te ondersteunen met het verbeteren van hun ervaren gezondheid, hun financiële situatie en het stoppen met roken.

Maak kennis met projectleiders Wil en Veerle. En lees over deelnemers Anissa en Kiymet.

Gezonde Toekomst Dichterbij in beeld

Om zichtbaarder te maken wat de projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij doen en wat ze betekenen voor de gezinnen, hebben we een aantal projecten in beeld gebracht. Tijdens een reis door Nederland maken we kennis met de gezinnen en professionals die werken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Van ieder project worden een professional en een of twee gezinnen geportretteerd.

Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, hun gezin, de wijk en toekomstige generaties.

Meer over Gezonde Toekomst Dichterbij