Artikel ‘Alles over ons met ons’

Het artikel ‘Alles over ons met ons – Hoe jongeren met cerebrale parese actief betrokken werden bij een onderzoeksproject’ is geschreven naar aanleiding van het onderzoeksproject ‘Participatie in Perspectief’, gesubsidieerd door FNO. In dit project werd jongeren met cerebrale parese gevraagd naar hun ervaringsverhalen met school, sport en zorg. De rijke ervaringskennis heeft geleid tot aanbevelingen en toepassingen met en voor jongeren, scholen, ambulant begeleiders, sportverenigingen, revalidatie en zorgverleners.

Lees het artikel