Wetenschappelijk artikel Jongerenpanel ZeP

‘There is a growing recognition that research and implementation projects should be carried out “with” or “by” young people with chronic conditions, instead of “about” or “for” them.’

Het wetenschappelijke tijdschrift Child Care in Practice publiceerde een Engelstalig artikel over het Jongerenpanel ZeP van de hand van Femke van Schelven, Hennie Boeije, Maj-Britt Inhulsen, Jane Sattoe en Jany Rademakers. Het artikel is een bewerking van het hoofdstuk over het Jongerenpanel uit het evaluatierapport van het programma Zorg én Perspectief.

We vinden het heel mooi dat we de bevindingen over het Jongerenpanel op deze manier ook internationaal kunnen delen!

Lees hier het artikel (pdf)