Klein Geluk

Iedereen wil graag gelukkig zijn en streeft naar een optimale kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, is dit echter niet vanzelfsprekend. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Klein Geluk leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige gezondheidsbeperking.

Kwaliteit van leven
Voor een goede kwaliteit van leven is het belangrijk om dingen zelf te kunnen bepalen, sociale relaties te hebben met anderen en je fysiek en mentaal goed te voelen. Daarom ondersteunt Klein Geluk projecten die positief bijdragen aan autonomie, sociale participatie of welbevinden. Hierbij staat de behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal.

Voor wie?
Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

Opzet programma en budget
Het programma Klein Geluk loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 en heeft een budget van 3 miljoen euro. Gekozen is voor de volgende subsidiemogelijkheden:

Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vak van gezondheid. Hiervoor worden zes calls uitgeschreven gedurende de looptijd van het programma.

Subsidie voor het bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor worden gedurende het programma twee thema-calls uitgeschreven.

Meer informatie
Meer informatie over het programma vind je in onderstaande documenten:

 

Lees verder over Klein GelukSluiten

Duofiets voor Rozemarijn

Klein Geluk

De kinderen van kinderdagcentrum Rozemarijn hebben niet de mogelijkheid om zelfstandig te fietsen. Om hen toch een fietservaring te bieden heeft het KDC een duofiets aangeschaft. Voor een boodschap of om even te zwaaien naar de buren.

Bekijk het filmpje

Classic Express bij Stichting Omega

Klein Geluk

Omega is een dagcentrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke én motorische beperking. Muziek heeft op bijna allemaal een positief effect. De Classic Express van het Prinses Christina Concours maakt voor iedereen op Omega live muziek. Het jaarlijkse concert vindt plaats in een bijzondere en toegankelijke concertzaal. De muziek en de sfeer van de Classic Express dragen in grote mate bij aan het welbevinden en de kwaliteit van leven van de doelgroep.

Bekijk het filmpje
Vraag nú subsidie aan bij Klein Geluk! Aanvragen

Nieuws

Vraag subsidie aan bij Klein Geluk

9 januari 2020

Tot 20 februari 2020, 14.00 uur kun je subsidie aanvragen voor materialen, dagbesteding en evenementen bij het programma Klein Geluk.

Je kunt je aanvraag digitaal indienen via de aanvraagpagina. Daar vind je ook de calltekst met uitgebreide uitleg, de benodigde informatie en formats, zodat je kunt checken of je project binnen de subsidievoorwaarden past.

Lees verder over de call
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Contact

Caroline Hop

Programmaleider

E | caroline.hop@fnozorgvoorkansen.nl

T | 06 124 309 50

 

Analyseren en aanpakken
Na haar studie Medische Biologie aan de Universiteit Utrecht besloot Caroline haar opleiding te vervolgen met een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2016 werkt ze met veel plezier bij FNO. Haar heldere analyses, maatschappelijke betrokkenheid en pragmatische aanpak komen hierbij goed van pas.

 

Kwaliteit van leven
‘De mate waarin je dingen zelf kunt bepalen (eigen regie), sociale relaties hebt met anderen (participatie) en je fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden) zijn factoren die een belangrijke invloed hebben op je kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid is dit vaak ingewikkelder dan voor gezonde mensen. Ik zet me dan ook vol enthousiasme in voor deze doelgroep, zodat ook zij zelf (al dan niet met hulp van anderen) beslissingen kunnen nemen en kunnen meedoen in de maatschappij.’

 

Met vragen over Klein Geluk kunt u bij Caroline terecht.

Lees verderSluiten

Vincent Bos

Programma-ondersteuner

E | vincent.bos@fnozorgvoorkansen.nl

T | 085 040 32 60

 

Technologie en Samenleving
Vincent is programma-ondersteuner van FNO’s Klein Geluk. Hij heeft twee studies gevolgd: ICT Systeembeheer en (gedeeltelijk) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker, want bij ICT miste hij de sociale en maatschappelijke kant van het leven. Bij FNO heeft hij een combinatie van zijn twee interesses kunnen vinden. ‘Hier werken we veel met databases en Excel en de projecten van Klein Geluk sluiten mooi aan op mijn visie en ervaring binnen het welzijnswerk.’

 

Uit de doelgroep
Vincent heeft een lichamelijke beperking en vindt het mooi dat FNO zich inzet voor onder andere deze mensen en dat hij als medewerker zelf uit de doelgroep komt. Hij is vader van zoontje Edwin en onderneemt graag dingen met hem, lost computerproblemen op en gamet met vrienden.

Lees verderSluiten

Programmacommissie

Drs. J. van Hal (voorzitter)

Interim manager

Drs. G. Bos

Directeur Intensieve Zorg Philadelphia, Bestuurslid Vrienden van Philadelphia

Drs. K. Sok

Senior adviseur Client- en burgerparticipatie Movisie

N. Beentjes

Manager informatievoorziening UWV

Drs. H. de Klijne

Adviseur, projectleider cliëntenparticipatie

Lees meer