Nieuws Klein Geluk Houd mij op de hoogte

Klein Geluk financiert 39 nieuwe projecten

11 oktober 2016 Eind september zijn alle toekenningsbrieven van Call 7 voor organisaties op de post gegaan. Deze keer zullen met de bijdrage van Klein Geluk 39 mooie, uiteenlopende projecten gerealiseerd worden. CareClowns voor dementerende ouderen, een logeerweekend voor kinderen en jongeren met een beperking en een digitale rouwkoffer voor mensen met een verstandelijke beperking zijn enkele voorbeelden van de prachtige projecten die...

Klein Geluk financiert 29 nieuwe projecten

21 juli 2016 Vorige week zijn alle toekenningsbrieven van Call 6 voor organisaties op de post gegaan. Met de bijdrage van Klein Geluk gaan 29 prachtig projecten gerealiseerd worden, zoals een hammam voor kinderen met meervoudige beperkingen, een Magisch Interactief Schilderij (MIS) voor ouderen met psychische stoornissen en Soundfulness klankontspanning voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Klein Geluk opent laatste subsidieronde voor organisaties

17 juni 2016 Tot 10 augustus 2016 kunnen organisaties bij FNO een subsidieaanvraag indienen voor projecten die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Dit is de laatste call van het programma Klein Geluk, in de loop van 2017 zal worden besloten of (en in welke vorm) het programma wordt vervolgd. Meer kwaliteit van leven Het programma Klein Geluk richt zich op mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Het gaat hierbij om mensen van alle leeftijden, met bijvoorbeeld een chronische ziekte, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en/of een psychiatrische stoornis.

Klein Geluk financiert 25 nieuwe projecten

27 april 2016 Het programma Klein Geluk van FNO verleent naar aanleiding van de vijfde subsidieronde financiële steun aan 25 projecten. De projecten leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Naar verwachting bevordert de financiële steun aan de 25 projecten door Klein Geluk de kwaliteit van leven van bijna 6.000 zorgbehoevenden in Nederland. Met de 25 toekenningen komt het totaal aan gesubsidieerde projecten door Klein Geluk op 112. De organisaties die in de zesde subsidieronde (sluitingsdatum 21 april) een project hebben aangevraagd ontvangen begin juli bericht.

Klein Geluk geeft kansen voor talent!

4 april 2016 Het programma Klein Geluk van FNO heeft op 24 maart 2016 de tweede subsidieronde die is gericht op de talentontwikkeling van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte geopend. De subsidieaanvragen kunnen tot 21 april 15.00 uur worden ingediend door maatschappelijk werkenden en BIG geregistreerde zorgprofessionals.

Klein Geluk opent nieuwe subsidieronde voor organisaties

7 januari 2016 Van 1 januari tot en met 28 januari 2016 kunnen organisaties bij FNO een subsidieaanvraag indienen, voor projecten die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg.