Aanvragen

Er staan tot het einde van het programma geen calls meer open.

De brieven met de uitslag voor de calls migrantenouderen en ouderen in dunbevolkte gebieden zijn op woensdag 28 juni verzonden.