Dossier Bewegen en Valpreventie voor Ouderen

Met het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ streven we ernaar dat alle ouderen kunnen blijven bewegen, mobiel blijven en de kans op vallen klein blijft.

Dit vergroot de kans dat ze op een prettige manier langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wij zijn niet de enige die zich daarvoor inzet. Er zijn in Nederland diverse partijen die zich bezighouden met bevordering van bewegen en valpreventie onder ouderen. Voor eenieder die zich ook hiervoor in wil zetten, verzamelden we de meest relevante links en documenten. We bouwen dit dossier de komende tijd graag uit. Als u in dat kader relevante informatie voor ons heeft, kunt u contact opnemen met de programmaleider Corine van Maar (corine.vanmaar@fnozorgvoorkansen.nl).

 

Aanbod bewegen en valpreventie voor ouderen

 

Effectieve interventies en databases

Voorafgaand aan de start van ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ stelde de VU voor ons een lijst samen van effectieve interventies uit binnen en buitenland die specifiek geschikt zijn voor alleenstaande ouderen met een beperking. Daarnaast vindt u in diverse landelijke databases en overzichten succesvolle beweeg- en valpreventieprogramma’s voor ouderen.

 

Meer Veerkracht, Langer Thuis Projecten

Inmiddels zijn er bij Meer Veerkracht, Langer Thuis verschillende vernieuwende projecten op het gebied van bewegen en/of valpreventie afgerond of in de afrondende fase. Van allen verscheen er een (wetenschappelijk) artikel of rapportage:

  • ‘Otago Next’ door VeiligheidNL. Dit project betreft de ontwikkeling van een app ter ondersteuning van dit oefenprogramma voor ouderen. Het artikel vindt u hier.
  • ‘Golden Sports’ door Stichting Golden Sports. Dit buurtsportprogramma in de buitenlucht is specifiek ook gericht op oudere migranten. Het artikel vindt u hier.
  • ‘Fief worden en Fief Blijven’ door De Klup Twente: “Gamenastiek” een vernieuwende beweegactiviteit voor ouderen in een gameroom. Lees hier de rapportage van het bezoek van professor Scherder of bekijk het verhaal van deelnemer en projectleider via deze link.
  • ‘Actief Plus’ door Open Universiteit. Dit programma stimuleert beweeggedrag voor ouderen met een persoonlijk advies op maat. Een handleiding voor de implementatie in uw gemeente vindt u hier.
  • ‘Door beweegstimulering langer thuis’ door Florence. Deze zorginstelling biedt in de regio Haaglanden de valpreventiecursus ‘In Balans’ aan thuiswonende ouderen aan. In deze film ziet u hoe dit in zijn werk gaat.

 

Financieringsmogelijkheden bewegen- en valpreventie

De calls van ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ zijn nu gesloten en wij werken de komende twee jaar aan het verspreiden van de kennis en ervaring die wij op het vlak van bewegen voor ouderen opdoen. Onderstaande links verwijzen naar alternatieve financieringsmogelijkheden:

 

Projectsubsidies Beweegaanbod Ouderen

  • Op www.fondsenvoorouderen.nl worden alle fondsen weergegeven die ouderen in hun doelgroep hebben. Door middel van de quickscan is snel te vinden welke fondsen (in uw regio) zich ook richten op bewegen en mobiliteit.
  • Via de subsidie database van het Kenniscentrum Sport kunt u specifiek subsidies voor ouderen zoeken. Op deze pagina staat een uitleg over de database.
  • Vanuit landelijke overheid bestaat de subsidieregeling Sportimpuls. Dit is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten en aanbieden van sportaanbod onder andere voor ouderen. (zie voor interventies die in aanmerking komen voor subsidie ‘menukaart sportimpuls’).
  • Gemeentelijke subsidies: in de meeste Nederlandse gemeenten zijn er verschillende subsidieregelingen voor sport en bewegen, vaak ook specifiek voor de doelgroep ouderen. Informatie hierover vindt u op de website van uw gemeente.

 

Handleiding en tips voor uitvoerders

Bij diverse organisaties zijn handleidingen en tips te vinden over het bevorderen van bewegen en valpreventie bij ouderen.

 

Factsheets en Dossiers 

Hieronder vindt u feiten en cijfers over ouderen en bewegen in factsheets en dossiers van organisaties die zich voor de bevordering hiervan inzetten.

 

Factsheets

 

Dossiers Ouderen en Bewegen: