Meer Veerkracht, Langer Thuis

Home Meer Veerkracht, Langer Thuis Meer Veerkracht, Langer Thuis

Meer Veerkracht, Langer Thuis brengt 37.000 ouderen in beweging

Vier jaar geleden bracht FNO met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis een nieuwe beweging op gang voor alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met een beperking. Meedoen en bewegen, daar draaide het allemaal om. 37.000 Ouderen kwamen daadwerkelijk in beweging. Vele organisaties hebben meer dan 120 vernieuwende projecten opgezet of succesvolle projecten verspreid.

Een wezenlijke bijdrage aan de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen.

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015-2019) wilden we alleenstaande ouderen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen.

 

Onderzoeksinstituut Nivel voerde in opdracht van FNO een programma-evaluatie uit. Uit dit onderzoek kwam onder andere het volgende:

Meer Veerkracht, Langer Thuis heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen.

Maar liefst 37.000 ouderen zijn bereikt en in beweging gebracht.

Tussen de 25 en 50% van de deelnemende ouderen beweegt daadwerkelijk meer.

Ouderen nemen vaker initiatief om mensen in de eigen wijk of woonplaats te ontmoeten.

Bekijk het Nivel-onderzoek (PDF)

 

FNO realiseerde een landelijke uitbreiding van activiteiten voor ouderen op het gebied van bewegen en meedoen. Er is veel kennis verzameld over succesvolle interventies, het bereiken van ouderen, het belang van co-creatie met ouderen en het nut van kennisdeling tussen projecten. Ouderen namen deel op grote schaal, werden betrokken bij de opzet en uitvoering van de projecten en gaven zinvolle informatie over wat wel en niet werkte.

 

Video: Adriaan de Koning, Studio Stanley

Interview

Hoe was het, vier jaar Meer Veerkracht, Langer Thuis en waar staan we nu? Lees het interview met Corine van Maar, programmaleider, en Hanneke Marcelis, programmasecretaris.

corine en hanneke

Naar het interview

Producten

Benieuwd naar de opbrengsten van Meer Veerkracht, Langer Thuis?

 

Resultatenboekje

Lees onze resultaten in ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis: Hoe alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen duurzaam meedoen en bewegen’ (PDF)

boekje mvlt

Lees het resultatenboekje

Infographic

Bekijk de resultaten van vier jaar Meer Veerkracht, Langer Thuis in de infographic ‘Programma Meer Veerkracht, Langer Thuis’ (klik aan om te vergroten):

infographic mvlt

infographic mvlt 2

Factsheets

In drie factsheets vind je praktische tips voor je eigen project voor en met ouderen. Download ze hier (PDF):

 

Tips uit de praktijk voor projecten voor en van ouderen

factsheet voor en van ouderen

Download deze factsheet

Tips uit de praktijk voor projecten met ouderen

factsheet met ouderen

Download deze factsheet

Tips uit de praktijk voor projecten van en met ouderen met een migratieachtergrond

factsheet ouderen migratieachtergrond

Download deze factsheet

Nivel-rapport

Wil je meer? Lees dan het Nivel-rapport ‘Evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis’ (PDF) en de bijbehorende tabellen (PDF).

Projecten

Binnen Meer Veerkracht, Langer Thuis werden 126 initiatieven gefinancierd. Vernieuwende projecten en projecten gericht op verspreiding van succesvolle interventies, altijd met een breed draagvlak onder de ouderen om wie het ging. Ze bestonden voor, maar vooral ook mét ouderen.

126x meer veerkracht langer thuis

Lees over alle projecten in dit boekje (PDF)

Of bekijk alle projecten op onze projectenpagina

Bekijk alle projecten

Inspiratiesessie

Onze programmaresultaten, geleerde lessen en goede voorbeelden deelden we in een feestelijke inspiratiesessie op de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ 2019.

Bekijk foto's en filmpje
De beweging verduurzamen

Op naar 2020!

De toekomst

De afgelopen jaren zijn leerzaam en inspirerend geweest door de veelzijdigheid van de projecten en de vele betrokken ouderen, vrijwilligers en professionals. Er is een schat aan ervaring en kennis opgedaan en heel wat in beweging gezet.

We willen deze beweging versterken en verduurzamen. Daarom richten we ons in 2020 op het verder verspreiden van de geleerde lessen, succesvolle aanpakken en mooie voorbeelden van bewegen en meedoen, zodat anderen hiervan kunnen profiteren en zich geïnspireerd voelen om ook aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel dat zo veel mogelijk ouderen op een prettige manier thuis kunnen leven.

Heb je vragen of ideeën over Meer Veerkracht, Langer Thuis? Neem contact met ons op!

Mail of bel met programmaleider Corine van Maar: 06 – 21 65 95 59 of corine_van_maar@fondsnutsohra.nl

Mail Corine