1 miljoen voor jongeren met een chronische aandoening

1 december is de eerste Call voor het indienen van projectvoorstellen in het kader van het programma Zorg en Perspectief opengesteld. Het budget hiervoor bedraagt ruim 1 miljoen euro.

Doel van het programma Zorg en Perspectief is het verkleinen van het verschil wat betreft maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en gezonde jongeren. We zoeken excellente, vernieuwende en inspirerende projectvoorstellen vanuit het veld die aan het realiseren van deze doelstelling zullen bijdragen.

Klik hier voor de volledige call tekst en de informatiedag.