100e deelnemer uniek coaching traject de Class

Op woensdag 21 november vond in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk de Jubileum Kick Off plaats van de Class, een project van de Edwin van der Sar Foundation. De Class, een van de 45 projecten van het programma Zorg én Perspectief, is een coaching traject op maat voor jongeren met hersenletsel die graag willen werken, maar drempels ervaren bij het vinden van een baan of het afronden van hun studie. De honderdste deelnemer ging van start, een mijlpaal die de Edwin van der Sar Foundation niet onopgemerkt voorbij wilde laten gaan. Als speciale gast was Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark aanwezig om de jongeren aan te moedigen.

Onderzoek

In het kader van een gezamenlijk project tussen FNO, ZonMw en de Edwin van der Sar Foundation om jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker Instituut een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het doel was inzichtelijk te krijgen wat de samenstelling en omvang van de groep jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) t/m 25 jaar is en welke problemen zij ervaren rondom opleiding en werk. Het instituut heeft als resultaat een rapportage opgesteld. Van ongeveer 50.000 jongeren (1.1% van deze leeftijdsgroep 0-25 jaar) is bekend dat zij te maken hebben met NAH. Er zijn meer jongens/mannen (56%) dan meisjes/vrouwen (44%) met NAH in deze leeftijdsgroep.

De gevolgen voor kansen op school en op de arbeidsmarkt zijn divers, blijkt uit de literatuurstudie. Zo gaat schools leren moeilijk samen met de gevolgen van NAH, waardoor jongeren al vroeg een achterstand opbouwen. De diversiteit en onvoorspelbaarheid van de gevolgen van NAH maakt het voor docenten, werkgevers en jongeren zelf moeilijk in te schatten wat een jongere met NAH wel en niet kan. Het is voor jongeren met NAH moeilijk een stageplaats te vinden en toetreding tot de arbeidsmarkt wordt verder belemmerd door gebrek aan aangepast werk.

Lees hier voor de volledige tussentijdse rapportage van het Verwey-Jonker Instituut.

De resultaten van deze rapportage dienen als input voor de verdere uitvoering van het gezamenlijke project van FNO, ZonMw en de Edwin van der Sar Foundation naar oplossingsrichtingen voor jongeren met NAH en hun kansen op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor meer informatie over De Class.