14 projecten starten binnen Meer Veerkracht, Langer Thuis

De eerste call van Meer Veerkracht, Langer Thuis was een succes. Er kwamen maar liefst 140 aanvragen binnen. Om alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking te ondersteunen zijn er in de eerste call 14 projecten toegekend. Alle aanvragers hebben hier inmiddels bericht over gehad.

De projecten waarmee we met elkaar aan de slag gaan zijn kansrijke trajecten die ouderen gaan ondersteunen om (meer) te gaan bewegen en/of meer sociale activiteiten te ondernemen. Onder de projecten zijn zowel vernieuwende projecten, als succesvolle initiatieven die verder worden verspreid. De komende periode worden de projecten verder toegelicht op de website van FNO.

De eerste resultaten van deze projecten worden half 2016 verwacht. Het fonds zet zich in om de behaalde resultaten en inzichten breed maatschappelijk en op beleidsniveau te delen om op korte termijn zicht te krijgen op de impact voor de doelgroep.

Heeft u zelf een goed idee om ouderen meer te laten bewegen of meer sociale activiteiten te laten ondernemen? Onze tweede call opent op 1 juli 2015 en sluit op 1 oktober 2015 om 15.00 uur. In deze periode kunt u een projectaanvraag indienen via onze website.