140 aanvragen Meer veerkracht, Langer Thuis!

Er zijn maar liefst 140 aanvragen binnen gekomen voor Meer Veerkracht, Langer Thuis. De eerste call van dit subsidieprogramma sloot afgelopen woensdag, 15 april, om 15.00 uur.

In totaal werd er voor iets meer dan 7,8 miljoen euro aan aanvragen ingediend. Wij zijn blij dat er een grote variëteit zit in de aanvragen. Deze call richtte zich op beide thema’s van het programma: Meedoen en Bewegen. Beide thema’s zijn goed vertegenwoordigd en bovendien is er een mooie verdeling tussen aanvragen voor vernieuwende projecten en projectaanvragen gericht op het verspreiden van succesvolle aanpakken.

Uit de eerste scan van de aanvragen blijkt dat er goed gebruik is gemaakt van de shortlist van effectieve beweegprogramma’s. Daar zijn wij erg blij mee. Helaas worden nog lang niet bij alle projectvoorstellen ouderen actief bij de opzet van het project betrokken. Juist vooraf al in gesprek gaan met de doelgroep vinden wij belangrijk binnen dit programma.

Onze programmacommissie beoordeelt de komende maanden de projectaanvragen. Medio juni doen wij de eerste toekenningen, waarvoor in deze ronde maximaal 1,15 miljoen euro beschikbaar is. Volg het nieuws over de honorering van projecten die bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis blijven wonen van alleenstaande ouderen met één of meerdere beperkingen (niet dementerend) op twitter of met de RSS-feed.

Wilt u meer weten over het programma Meer veerkracht, Langer thuis lees dan onze programmatekst of neem contact op met Jaap André via jaap_andre@fondsnutsohra.nl of 020-5948057.