20 miljoen voor gezondheid kansarme gezinnen

Komst kwartiermaker en start programma voor mensen uit kansarme gezinnen

FNO gaat starten met het Programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’. Het programma is gericht op mensen uit kansarme gezinnen, een kwetsbare groep waar juist nú aandacht voor nodig is. De overheid trekt zich steeds meer terug, mensen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid in hun zorgproces en ook meer verantwoordelijkheid voor elkaar. Met dit en drie andere programma’s voor kwetsbare groepen, probeert FNO op deze problematiek in te spelen.

Directeur Ann Kusters geeft aan blij te zijn met de start van het programma: “Op deze manier kunnen we veel betekenen voor gezinnen in een ‘kansarme’ situatie. Deze gezinnen hebben vanwege een laag inkomen, al dan niet in combinatie met een laag opleidingsniveau, minder gezondheidsvaardigheden. Ze vertonen minder gezond gedrag en lopen hogere gezondheidsrisico’s dan mensen die in onze samenleving meer kansen krijgen. Daardoor leven ze gemiddeld zeven jaar korter en hebben 10 – 15 minder gezonde levensjaren in het vooruitzicht dan iemand met een hoog opleidingsniveau en inkomen.

We zijn het eerste landelijke fonds, dat zich specifiek richt op gezondheidsbevordering van deze kansarme en dus kwetsbare groep. Samen met onze kundige kwartiermakers zetten wij ons actief in om dat waarvan bekend is dat het werkt, in de praktijk gerealiseerd te krijgen en dat waarvan we vermoeden dat het werkt, wetenschappelijk te toetsen. De gezonde levensverwachting van deze kansarme gezinnen moet en kan echt omhoog.”

FNO heeft Prof. Dr. Maurice de Greef als Kwartiermaker van dit Programma benoemd. Hij is werkzaam als onderwijsadviseur vanuit Artéduc en als Professor Leereffecten laagopgeleiden & laaggeletterden verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Maurice brengt ruime ervaring mee op het gebied van projecten voor laagopgeleiden en laaggeletterden. Vanuit bureau FNO fungeert neuropsycholoog drs. Maaike van Apeldoorn als Programmasecretaris. Zij heeft expertise op het gebied van projectfinanciering in de zorg en is tevens werkzaam geweest als coördinator van klinische studies en als onderzoeker voeding & gezondheid.

Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen met Maaike van Apeldoorn, Programmasecretaris via maaike_van_apeldoorn@fondsnutsohra.nl of 020 – 59 44 139.