Klein Geluk financiert 25 nieuwe projecten

Het programma Klein Geluk van FNO verleent naar aanleiding van de vijfde subsidieronde financiële steun aan 25 projecten. De projecten leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Naar verwachting bevordert de financiële steun aan de 25 projecten door Klein Geluk de kwaliteit van leven van bijna 6.000 zorgbehoevenden in Nederland. Met de 25 toekenningen komt het totaal aan gesubsidieerde projecten door Klein Geluk op 112. De organisaties die in de zesde subsidieronde (sluitingsdatum 21 april) een project hebben aangevraagd ontvangen begin juli bericht.Nationale voorleeswedstrijd in gebarentaal
De geselecteerde projecten zijn zeer uiteenlopend van aard, maar hebben met elkaar gemeen dat ze zorgbehoevenden stimuleren op het gebied van autonomie, sociale participatie en welbevinden. Stichting Woord en Gebaar is een van de partijen die op financiële steun kan rekenen. De bijdrage stelt de stichting in staat om de Nationale LeesVertelwedstrijd te realiseren; een gratis talentenjacht waarbij dove en slechthorende kinderen een passage uit een boek in gebarentaal navertellen. Het Maxima Medisch Centrum gebruikt de subsidie om de techniek VisitU beschikbaar te maken voor patiënten. VisitU is een mobiele, interactieve live geluid- en beeldverbinding tussen patiënten en hun dierbaren. Door een Virtual Reality bril beleeft de patiënt de thuissituatie als levensecht. Het totale overzicht van de gesteunde projecten is te vinden op de website.