In gesprek over gezondheid met gezinnen in achterstandssituaties?

FNO lanceert vandaag een nieuw online magazine Gezonde Toekomst Dichterbij. Het eerste nummer staat in het teken van het in gesprek gaan met gezinnen in achterstandssituaties over gezondheid. De inzichten, tips, do’s en don’ts van twintig lokale projecten door heel Nederland, die ieder op hun eigen manier die gesprekken zijn aangegaan, komen aan bod. Professionals en vrijwilligers die ook met inwoners in gesprek willen gaan over gezondheid kunnen met dit magazine geïnspireerd aan de slag.

Het magazine komt voort uit het FNO-programma Gezonde Toekomst Dichterbij waarin twintig lokale initiatiefnemers met steun van FNO een half jaar samen met gezinnen in achterstandssituaties hebben gewerkt aan een plan van aanpak om gezondheidsachterstanden te verkleinen. Monique Schrijver, programmaleider Gezonde Toekomst Dichterbij: “Alle projecten richten zich op gezinnen in achterstandsituaties. Die zijn vaak moeilijk te bereiken. Ons programma is juist bedoeld om goed in beeld te krijgen hoe we deze doelgroep wel kunnen bereiken en betrekken bij het verbeteren van hun gezondheid. Naast de meer praktische zaken zoals: waar begin ik, hoe kom ik in gesprek, wat heb ik nodig en veel tips, do’s en don’ts, zijn interviews met een aantal projectleiders te lezen. De aanpakken zijn erg verschillend en dat was ook precies de bedoeling. Het maakt dit magazine ook leuk om te lezen voor iedereen die in zijn werk of buurt iets doet met gezondheid en daar burgers intensief bij wil betrekken.”

 

Uit de initiatieven in het programma blijkt dat écht luisteren en zonder vooroordeel een gesprek aangaan een succesfactor is om echt te weten wat er in de gezinnen speelt. Monique Schrijver: “Het werkte bijvoorbeeld goed om in gesprek te gaan en te vragen waar mensen blij van worden en wat ze kracht geeft en vervolgens met ze in gesprek te gaan over hun gezondheid. Wat bij deze doelgroep niet werkt bijvoorbeeld is een vragenlijst opsturen. Toch gebeurt dat nog wel.”

 

Maak een foto van je avondeten

Een creatieve aanpak zoals wandelingen door de wijk of mensen vragen foto’s te maken van hun woonomgeving betrekt ook een groep die niet snel aanhaakt bij een standaard gespreksopzet. Zo werd in de Rotterdamse wijk Charlois aan schoolkinderen gevraagd hun omgeving te fotograferen. Op die manier werd met hen het gesprek gevoerd over hun wijk: hoe kijken zij daar precies naar? Ook wordt de kinderen gevraagd hun avondmaaltijd te fotograferen. Er kwamen heel veel foto’s terug van snacks en opwarmmaaltijden en maar weinig gezond eten, of groenten. De foto’s werden vervolgens met de ouders besproken. Sommigen zijn enthousiast over wat anderen hebben gemaakt. Hoe doe je dat eigenlijk? Er bleek genoeg potentie voor een vervolg: een kookworkshop met ouders en kinderen. Dat gaat dit najaar van start en is onderdeel van het vervolgproject dat ook door FNO wordt gefinancierd.