50 aanvragen Zorg én Perspectief

Voor de eerste subsidieronde van het programma Zorg én Perspectief zijn vijftig aanvragen gedaan voor het vergroten van kansen van jongeren met een chronische aandoening. Tussen december 2014 en januari 2015 ontving FNO vijftig aanvragen met concrete projecten en onderzoeksvoorstellen voor betere en ontwikkelingsgerichte zorg en op de thema’s sport en school. We zijn positief verrast door het hoge aantal aanvragen, een mooie erkenning het belang van dit programma. In totaal werd er voor bijna 7,4 miljoen euro aan aanvragen ingediend door zowel grote als kleine instellingen.

Iets minder opgetogen zijn we over de mate van vernieuwendheid en integrale benadering. Zorg én Perspectief is een programma dat een ontwikkelingsgerichte en holistische aanpak wil bevorderen, dus in samenwerking tussen verschillende disciplines, niet aandoeningsgericht en in overleg met de doelgroep ontwikkelde zorg. In het huidige zorgveld wordt nog vaak aanbodgericht en binnen schotten, vanuit de eigen discipline gewerkt. Deze werkwijze wil FNO doorbreken. De projectaanvragen liggen nu ter beoordeling voor bij de programmacommissie. Rond 1 april willen we de eerste toekenningen doen, waarvoor in deze ronde circa 1 miljoen euro beschikbaar is. Houd de website in de gaten voor nieuws over de honorering van projecten en volgende calls die bijdragen aan samenhangende zorg en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk en sport.

Benieuwd naar het programma Zorg én Perspectief, lees dan onze programmatekst