Acht projecten Kracht en School toegevoegd aan programma Zorg én Perspectief

Per december 2016 hebben acht nieuwe projecten binnen het programma Zorg én Perspectief (ZéP) een subsidie ontvangen. De acht projecten zijn gericht op thema School en het overkoepelende thema Kracht. Het programma ZéP heeft als doel om het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten te verkleinen.
Bert Kuipers, programmaleider ZéP: “Met deze laatste toekenningen is een mooi palet van projecten binnen het programma Zorg én Perspectief gericht op de bevordering van sociale participatie van jongeren met een chronische aandoening gerealiseerd. Een breed palet waarin de thema’s sport, school, werk en zorg in ongeveer gelijke mate aan bod komen en ook verdeeld over de hele range van 0 tot 25 jaar. Het programma kan zich nu gaan richten op de vertaling van de resultaten uit de projecten naar beleidsmatige en politieke aanbevelingen”.
De acht projecten zijn:

  • Alle Stemmen Tellen
  • Broers en Zussen Boost Project
  • Digitale Roadmap
  • Frame
  • Onderwijs dat Past
  • Op weg naar integrale zorg en ondersteuning
  • Wat anders? Studeren voor iedereen!
  • Zo kan het ook! Inclusief onderwijs voor elk kind

Deze projecten worden toegevoegd aan de al ruim 30 bestaande projecten die door ZéP worden gesteund. Deze projecten zetten zich allemaal in op een of meerdere thema’s van het programma: Zorg, School, Sport, Werk en Kracht.

Meer weten
Heeft u vragen over de toekenning of wilt u meer weten over het programma ZéP? Dan kunt u contact opnemen met programmasecretaris Wendy van Hal, wendy_van_hal@fondsnutsohra.nl of 085-0403260.