Adviesraad project Jongerenambassadeurs gestart

Omdat wij in de kracht van jongeren geloven hebben FNO en de PA-academie samen het innovatieve project Jongerenambassadeurs opgestart, een pilot in het kader van de maatschappelijke diensttijd. Jongeren tussen de 15 en 21 jaar krijgen als jongerenambassadeur de mogelijkheid hun stem te laten horen, feedback te geven en hun ervaringen en ideeën in te brengen bij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren met een beperking of chronische aandoening.

Met vier leden sterk gaat de nieuwe adviesraad dit project gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. De adviesraad bij dit project bestaat uit de volgende leden:

Cees van Eijk, wethouder Werk en Inkomen, Jeugd en Diversiteit en toegankelijkheid in Amersfoort.
Bart Ongering, bij sommigen beter bekend als meester Bart.
Rixt de Jong, was jongerenlobbyist bij Girls Rights Watch.
Robin Kok, ambassadeur Zorg én Perspectief.

Lees hier meer over Jongerenambassadeurs.
Lees hier meer over de adviesraad.