Aftrap Studentenwelzijn: Op naar meer flexibiliteit!

Op 17 september 2018 vond op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de ‘Aftrap Studentenwelzijn’ plaats. Het Expertisecentrum Handicap + Studie organiseerde deze bijeenkomst om samen OCW met te praten over de gezamenlijke ambitie om studenten met extra ondersteuningsbehoeften binnen andere organisaties het hoger onderwijs te helpen. In deze bijeenkomst werden de actieplannen besproken die het afgelopen jaar samen zijn gesteld door VSNU en VH, de studentenbonden LSVb en ISO en handicap + studie. Jongerenpanel-voorzitter Bente van Oort was aanwezig om een speech te geven over het belang van goede ondersteuning, begeleiding en flexibiliteit voor studenten met een functiebeperking.

Prestatiedruk

Zowel Feite Hofman, directeur directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering, als Marian de Groot, directeur Expertisecentrum handicap + studie bepleitten waarom het zo van belang is dat er aandacht is voor studentenwelzijn. Van studenten wordt tegenwoordig ontzettend veel verwacht. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving merkt op dat verschijnselen die te maken hebben met een bepaalde levensfase haast automatisch worden geduid als een individueel probleem, en dat de oplossing vervolgens bij een zorgprofessional wordt gezocht. Uit het onderzoek van Jolien Dopmeijer komen alarmerende cijfers naar boven. Zo heeft bijvoorbeeld 62% van de studenten vaak last van prestatiedruk en 1 op de 4 studenten geeft aan burn-outachtige klachten te hebben.

Flexibiliteit

Bente bepleitte in haar speech dat ze deze problemen herkent. Zo geeft zij aan dat zij vakken niet kan halen omdat zij verplichtte werkgroepen mist om naar ziekenhuisafspraken te gaan. “Waar ik hoopte op steun van de universiteit en op zoek was naar antwoorden werd ik al snel gewezen op aanwezigheidsplicht. Deadlines die gehaald moesten worden en uitzonderingen op regelingen waar ik dan nét niet helemaal in paste,” vertelde ze. Ze geeft aan dat flexibiliteit in de opleiding wel kan worden geboden aan topsporters, mensen van de universitaire raden of mensen die een topprestatie leveren in de culture sector. Zij kunnen een apart programma volgen zodat zij aandacht kunnen besteden aan hun sport. “Toen ik vroeg of dat ook mogelijk was voor studenten als ik, kreeg ik te horen dat dat niet mogelijk was, omdat dat dan ook voor bijvoorbeeld de mantelzorger of de studerende moeder moet gebeuren. En straks ook nog voor studenten die maatschappelijk betrokken zijn etc. En hier ligt naar mijn idee precies het probleem. Dat flexibiliteit voor studenten wel mogelijk is wordt wel bewezen wanneer je een topsporter bent. Maar studenten die deze flexibiliteit kneiterhard nodig hebben omdat zij soms in situaties terecht komen waarvoor zij niet hebben gekozen en niets aan kunnen doen worden nog nauwelijks gezien. Zij worden niet gezien als studenten die een topprestatie leveren door én te studeren, maar ook een ziekte te managen, te overwinnen.” In haar betoog roept Bente op om met studenten die vragen om meer ondersteuning, flexibiliteit, kennis, begrip, veerkracht in gesprek te gaan om samen te zoeken naar een passende oplossing.

Na deze speeches wordt er in gesprek gegaan over de ambities die zijn vastgesteld in de werkgroep Studentenwelzijn: 1) Aandacht voor inclusief hoger onderwijs studieklimaat, 2) Volledige, laagdrempelige informatievoorziening, 3) Intensivering financiële ondersteuning, 4) Instelling-specifieke organisatie en 5) Continue aandacht voor bekwaamheid. Er wordt gesproken over wat de ambitie inhoudt, hoe we deze waar kunnen maken, wie daarbij betrokken zijn en wat we vooral niet moeten vergeten. De bijeenkomst was een mooie eerste stap om de ambities van de aanpak Studentwelzijn werkelijkheid te maken. Vanzelfsprekend denkt het Jongerenpanel daar graag verder over mee!