Artikel ProfielActueel over drempels in het onderwijs

Het vaktijdschrift ProfielActueel besteedt in het septembernummer aandacht aan ervaringen van jongeren met een chronische aandoening in het mbo onderwijs. In het artikel worden resultaten gepresenteerd uit het onderzoek dat het programma Zorg én Perspectief van FNO uitvoert naar drempels die de jongeren tegenkomen in het onderwijs. Hoewel het onderzoek breder is dan het mbo, wordt in het artikel specifiek op het middelbaar beroepsonderwijs ingegaan. Waar lopen ze tegenaan en wat kan er gedaan worden om ervoor te zorgen dat deze leerlingen ook gewoon kunnen meedoen en meekomen? De oplossingen zijn lang niet altijd zo complex. Lees het artikel.

Het onderzoek naar drempels in het onderwijs voor jongeren met een chronische aandoening staat nog steeds open. Meedoen aan de enquête kan via deze link.