Betrek jongeren voor duurzame oplossing onderwijs, zorg en jeugd

Conclusies rapport ‘Met andere Ogen’ naar de Tweede Kamer gestuurd

“Als kinderen en jongeren niet achter de aanpak staan, dan is het geen duurzame oplossing,” aldus kwartiermaker René Peeters in zijn advies ‘Met andere Ogen’. Het advies om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te verbeteren is op 6 december naar de Coalitie Onderwijs Zorg en Jeugd en door de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) naar de Tweede Kamer gestuurd. “In het land heb ik veel persoonlijk gedreven professionals gezien, diep betrokken ouders die vechten voor hun kind in deze ingewikkeld georganiseerde samenleving, en jongeren die na moeilijke jaren zelf een voorbeeld voor anderen zijn geworden”, stelt Peeters. Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief is betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport en is blij dat de boodschap ‘neem de ervaring van jongeren mee’ is meegenomen.

Onderwijs aanpassen aan behoefte kind

‘Wat heeft het kind nodig?’ is de centrale vraag. “Kinderen moeten zich niet aanpassen aan het onderwijs, maar het onderwijs moet zich aanpassen aan de behoefte van het kind”, meent Peeters. Eén van de conclusies uit het rapport is dat de leerkracht zelf lang niet altijd de expertise in huis heeft voor een maatwerkoplossing voor een kind met een zorgvraag. Peeters adviseert daarom de docententeams op school te verbreden om meer dan alleen onderwijsexpertise op school te krijgen.

Het Jongerenpanel pleit al langere tijd voor deskundige zorgcoördinatoren op scholen voor leerlingen van alle opleidingsniveaus. Zij kunnen als geen ander de verbinding maken met de leerlingen tussen zorg en onderwijs.

Verder kijken dan de school

De ontwikkeling van kinderen en jongeren stopt niet op school, maar gaat verder op de arbeidsmarkt. “Daarom mag de samenwerking met de arbeidsmarkt en het ministerie van SZW niet ontbreken”, stelt Peeters. De Transitieroute waarin jongeren, mbo-instellingen, werkgevers en gemeenten samenwerken om mbo-studenten individueel te begeleiden naar een duurzame baan wordt benoemd als één van de best practices. Bente van Oort, voorzitter Jongerenpanel ZéP: “Wij zien de Transitieroute als een mooie manier om te zorgen dat jongeren met een chronische aandoening goed begeleid worden naar een baan. Daarom pleiten wij voor een landelijke opschaling van het project.”

Aan de slag met de adviezen!

Samen met de kwartiermaker Peeters roept het Jongerenpanel de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd en de Tweede Kamer op de adviezen te omarmen en hiermee aan de slag te gaan. De jongeren van het Jongerenpanel blijven hen de komende maanden graag van input voorzien zodat elke jongere zich kan ontwikkelen en passende ondersteuning krijgt.