Bezoek Jongerenpanel ZéP aan Tweede Kamer

Lisa, Morena en Sanne brachten donderdag 26 januari jl. in Den Haag namens het Jongerenpanel een bezoek aan de Tweede Kamer. Ze waren daar op uitnodiging van het VVD-Kamerlid Sjoerd Potters. Naar aanleiding van het politieke filmpje van Lisa, over drempels in het onderwijs voor jongeren met een chronische aandoening, heeft hij aangegeven hier graag dieper op in te gaan.
De jongeren hebben intensief met Potters gesproken over de centrale thema’s van het programma Zorg en Perspectief: sport, school, zorg en werk. Zo spraken ze o.a. over problemen rond studiefinanciering en  bureaucratische drempels bij het behalen van een rijbewijs. Maar ook over de negatieve gevolgen van de Participatiewet en het belang van de door bezuinigingen onder druk staande psychosociale ondersteuning.
Potters toonde zich zeer geïnteresseerd in alle onderwerpen die naar voren werden gebracht. Hij waardeert het pleidooi om de sociale participatie van jongeren met een chronische aandoening te bevorderen en dit bij politici en beleidmakers onder de aandacht te  brengen. Potters denkt graag mee met wie naast de landelijke politiek samengewerkt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, gemeenten en werkgeversorganisaties. Al met al kijken Lisa, Morena en Sanne positief terug op het vruchtbare gesprek en dit geeft het jongerenpanel dan ook inspiratie om de komende tijd nog meer van dit soort politieke gesprekken te voeren.