Blij met Jongerenpanel ZeP

Op woensdagmiddag 18 februari kwam jongerenpanel ZeP (Zorg én Perspectief) voor het eerst bij elkaar, bij FNO in Amsterdam. In dit kersverse panel zitten dertien jongeren tussen de 16 en 25 jaar, met een chronische aandoening. FNO is benieuwd naar het perspectief van jongeren zélf en gaat dit jaar regelmatig met ze in gesprek.

Hoe sta je in het leven? Welke ervaringen heb je en welke barrières of problemen vind je op je pad? Zijn zorgverleners niet teveel gericht op de beperkingen van je aandoening, en komt  je hele persoonlijke ontwikkeling wel voldoende aan bod? Wat heb je nodig om – net als je gezonde leeftijdgenoten –  een opleiding te volgen, passend werk te vinden en mee te doen aan sport? Panelvoorzitter Robin (23 jaar) studeert psychologie en heeft zelf taaislijmziekte. Met grote betrokkenheid leidde ze de deelnemers langs een heleboel agendapunten. De drie uur vlogen voorbij, en de eerste kennismaking smaakt zeker naar meer!

Thema’s in kaart brengen

Naast het uitwisselen van persoonlijke ervaringen, heeft het jongerenpanel ook een start gemaakt met het verzamelen van thema’s waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen. Dat zijn er nogal wat. Van onbegrip in je omgeving en het accepteren van je kwetsbare lichaam tot en met de bureaucratische regelgeving om simpele dingen voor elkaar te krijgen, en de (on)mogelijkheden om op aangepaste tijden naar school of werk te gaan. Een volgende stap is het uitdiepen van deze thema’s en zorgen dat ze ook op de politieke agenda’s terechtkomen.

Perspectief opzoeken

Het jongerenpanel heeft de rol om de programmamakers van Zorg én Perspectief te informeren, advies te geven en met ze mee te denken. Sommige leden vinden het leuk om ook een rol als ambassadeur op zich te nemen en het jongerenpanel meer bekendheid te geven. Voorop staat de wens om te kijken naar wat wél kan, en niet vanuit de beperking te denken. In hun gedrevenheid om hun leven zelf richting te geven, stralen alle deelnemers dit uit, en staan ze te popelen om met het jongerenpanel aan de slag te gaan. We kijken nu al uit naar de volgende bijeenkomst.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Jongerenpanel ZeP, of over ons programma Zorg én Perspectief? Neem dan contact op met de programmasecretaris via info@fondsnutsohra.nl of 020 – 5949690