Brieven Jongerenpanel ZéP aan politiek

Het Jongerenpanel van Zorg én Perspectief (ZéP) heeft vier brieven verzonden aan de verkiezingscommissies van alle politieke partijen. Zij vinden dat er meer aandacht nodig is voor de sociale participatie van jongeren met een chronische aandoening, op het gebied van de vier thema’s: zorg, school, sport en werk.

Er moet volgens het Jongerenpanel meer aandacht worden besteed aan de consequenties van het opgroeien met een chronische aandoening. Ruim 500.000 jongeren (tot 25 jaar) krijgen immers iedere dag te maken met de belemmeringen van een chronische aandoening en dit aantal stijgt. Bij veel soorten aandoeningen is de prognose en behandeling verbeterd. Hierdoor groeien deze jongeren meer dan voorheen op tot volwassenen die een rol willen nemen in de maatschappij, en dat ook verdienen. Er is behoefte aan integrale zorg die zich richt op de kracht van de jongere en de ontwikkeling die wel mogelijk is, en op het wegnemen van huidige drempels bijvoorbeeld rondom sport, school en werk.

Het pleidooi van het Jongerenpanel om sociale participatie door jongeren met een chronische aandoening meer aandacht te geven in de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen wordt ondersteund door betrokken personen en organisaties bij ZéP, waaronder jongeren die onderdeel uitmaken van de lopende projecten.

De brieven van het Jongerenpanel zijn te vinden bij Achtergrondinformatie.