Call 1 Meer Veerkracht, Langer Thuis open

Op 1 februari is de eerste call voor het indienen van projectvoorstellen in het kader van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis geopend. Het totale budget voor deze eerste call bedraagt ruim 1 miljoen euro. Tot 15 april kunnen projectvoorstellen worden ingediend.

Doel van het programma is om ouderen die alleenstaand zijn, een of meer beperkingen hebben en niet dementerend zijn, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te laten wonen. We doen dit door specifiek in te zetten op Bewegen en Meedoen.

Op de programmapagina kunt u de calltekst downloaden, deze heeft een hoofdstuk voor vernieuwende projecten en een hoofdstuk voor projecten gericht op verspreiding van succesvolle aanpakken. U vindt hier ook informatie over de bijeenkomsten voor aanvragers.