Call 2 Meer Veerkracht, Langer Thuis geopend

FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis ondersteunen we projecten die kansen vergroten voor een groeiende groep kwetsbare ouderen.

Doel van het programma
Doel van het programma is om ouderen die thuiswonend en alleenstaand zijn, een of meer beperkingen hebben en niet dementerend zijn, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te laten wonen. We doen dit door specifiek in te zetten op Bewegen en Meedoen.

Oproep voor projecten
De tweede call van Meer Veerkracht, Langer Thuis is geopend van 1 juli tot 1 oktober 2015 15.00 uur. In deze periode kunnen organisaties weer een projectaanvraag indienen. Het totale budget van deze call is €1,15 miljoen.

Tips van de programmacommissie
De leden van de programmacommissie van Meer Veerkracht, Langer Thuis hebben naar aanleiding van hun ervaringen met de eerste call allemaal een tip gegeven om aanvragers op weg te helpen.

 • Pim van Assendelft, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde
  “Laat zien dat er echt iets gebeurt in de gemeenschap bij een project. Laat de interactie en dynamiek voelen.”
 • Nanne de Vries, Hoogleraar vice-decaan Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
  “Beschrijf concreet hoe ouderen betrokken worden, beslissen ze echt mee? Wat zijn hun taken?”
 • Hadewych Cliteur, Eigenaar adviesbureau
  “Kijk eens ‘door de oogharen van een oudere. Of andersom, zou u zelf op oudere leeftijd graag aan het project meedoen?”
 • Sytse Zuidema, Hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie
  “Geef een doorkijkje naar de toekomst, ga je de ouderen echt van dienst zijn?”
 • Aris van Veldhuisen, Partner bij adviesbureau, begeleider/docent Sioo
  “Sluit aan bij wat er al is. Het perfecte buurthuis is soms gewoon het HEMA restaurant.”
 • Margo Trappenburg, Bijzonder hoogleraar Maatschappelijk Werk
  “Een project moet authenticiteit en enthousiasme ademen. Een projectplan is geen beleidsnota.”

Meer weten?
Kijk dan op de pagina van Meer Veerkracht, Langer Thuis. Hier kunt u de calltekst downloaden, vindt u meer aanvullende informatie en kunt u een aanvraag indienen.