Call 2 Zorg én Perspectief is nu geopend

FNO wil kansen vergroten voor jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening, zoals cystic fibrosis, diabetes en reuma. Met het Programma Zorg én Perspectief ondersteunen we projecten die bijdragen aan samenhangende zorg en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk en sport.

Het verkleinen van het verschil 
Het doel van het programma Zorg én Perspectief is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. Samen met jongeren, professionals en maatschappelijke organisaties wil FNO oplossingen creëren om de barrières op het gebied van sport, school en werk te verkleinen.
De vraag van de jongeren is hierbij altijd het vertrekpunt.

Oproep voor projecten 
Tot 15 september 2015 kunnen organisaties hiervoor bij ons weer een projectaanvraag indienen. We stimuleren het doen van een gezamenlijke aanvraag door meer partijen. De vraagstelling van jongeren uit de doelgroep moet leidend zijn in het voorstel. Ons Jongerenpanel is betrokken bij de beoordeling. Mogelijk ken je ook andere partijen die hiervoor interesse hebben. Je kunt ze dan wijzen op deze oproep.

Meer weten?
Kijk dan op oud.fnozorgvoorkansen.nl/zorg-en-perspectief tab ‘calltekst’.