Callteksten extra Calls ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ nu beschikbaar

De callteksten voor de twee extra calls die Meer Veerkracht, Langer Thuis per 1 februari 2017 opent, zijn nu beschikbaar. Via deze link komt u op de pagina waar de teksten voor beide calls te downloaden zijn. Het gaat om één call voor projecten gericht op migranten ouderen en één call voor projecten gericht op ouderen die in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden wonen. Ook dit keer dienen projecten gericht te zijn op één van de twee thema’s van Meer Veerkracht, Langer Thuis: Meedoen en Bewegen. Beide calls staan tegelijkertijd open, er kunnen tot 22 maart 2017 projecten ingediend worden. In de callteksten leest u waar projectaanvragen aan moeten voldoen.

Ter voorbereiding op uw aanvraag kunt u zich inschrijven voor een tweetal bijeenkomsten, op 10 januari in de middag over de call voor ouderen in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden en op 11 januari in de ochtend over de call voor migranten ouderen. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten gaat u met de programmaleiding en elkaar in gesprek om uw projectidee te toetsen en verdere inspiratie op te doen om de kwaliteit van uw aanvraag te verhogen. De bijeenkomsten vinden plaats bij FNO te Amsterdam. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.