Factsheet effectenonderzoek GoldenSports

Er zijn mooie resultaten gekomen uit een effectenonderzoek naar de activiteiten van stichting GoldenSports, gesteund vanuit het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Voor het onderzoek zijn 203 deelnemers en ex-deelnemers geïnterviewd. Zowel op sociaal als fysiek vlak bleken de effecten van GoldenSports erg groot. Sociaal welzijn en fysieke en mentale fitheid stegen aanzienlijk. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de deelnemers meer buurt- en leeftijdgenoten ontmoet en dat 84% meer is gaan bewegen.

GoldenSports

Stichting GoldenSports biedt trainingen in de buitenlucht aan voor 55-plussers. Hiermee stimuleren en faciliteren zij sport- en bewegingsmogelijkheden voor senioren. Ook leren buurtbewoners elkaar zo op  een laagdrempelige manier kennen.

Bekijk de factsheet van het onderzoek hier.