FNO, de Edwin van der Sar Foundation en ZonMw bundelen de krachten voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel

FNO, de Edwin van der Sar Foundation en ZonMw ondertekenden op woensdag 6 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst waarin zij de krachten bundelen om jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces. Met dit gezamenlijk project als voorbeeld willen ze de thematiek ‘drempels voor jongeren met een chronische aandoening bij het toetreden tot de arbeidsmarkt’ agenderen.

De groep jongeren met NAH heeft door het opgelopen letsel een ander toekomstperspectief gekregen. Zij ervaren onder andere drempels bij het betreden van de arbeidsmarkt, bij opleiding en scholing. FNO, de Edwin van der Sar Foundation en ZonMw willen deze groep een impuls geven om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. De meerwaarde van dit gezamenlijke project bestaat uit het samenvoegen van de expertise en de netwerken van de drie organisaties.

Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel en werk

De samenwerking spitst zich toe op de problemen die jongeren met NAH hebben rond het thema werk.

Doel is:

  • het in kaart brengen van de problemen die de jongeren ervaren en mogelijke oplossingen.
  • het inventariseren van de (financiële) rol van gemeenten.
  • komen tot een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Het project

Het gezamenlijk project betreft ‘de Class’, waarbij jaarlijks een groep gemotiveerde jongeren met NAH wordt ondersteund bij het afronden van een studie, het opdoen van werkervaring, het vinden van een passende baan én een actief leven. De Edwin van der Sar Foundation wil ‘de Class’ graag verder voortzetten en versterken, met financiële steun en met behulp van wetenschappelijke onderbouwing. Het project wordt afgerond in februari 2019 met een eindrapport met conclusies en aanbevelingen.

Ann Kusters (directeur bestuurder van FNO): ‘Wij zijn heel blij met deze samenwerking, omdat we van nabij de eerste drie classes gevolgd hebben. We hopen dat we met twee classes erbij onderzoek kunnen doen naar wat de succesfactoren zijn en hoe we deze zouden kunnen verbreden voor alle jongeren met een chronische aandoening’.

Bekijk ook dit filmpje waarin meer toelichting wordt gegeven op de ondertekening en het gezamenlijke project