FNO lid Alliantie Geletterdheid en Gezondheid

Tijdens het congres Alles is Gezondheid op 9 maart is FNO lid geworden van de Alliantie Geletterdheid en Gezondheid. Aandacht voor laaggeletterdheid is belangrijk, want in Nederland hebben zeker 1,3 miljoen mensen zoveel moeite met het begrijpen en zelf schrijven van eenvoudige teksten, dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor hun gezondheid.

Ze maken meer gebruik van gezondheidszorg, ze leven gemiddeld 19 jaar in minder goede gezondheid en zes jaar korter dan geletterde mensen.

De ambitie van de Alliantie geletterdheid en gezondheid is mensen naar een hoger taalniveau te brengen, zodat ze zelfredzamer, gezonder en gelukkiger worden en actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een ambitie die aansluit bij het thema van de conferentie Alles is gezondheid… Hier sprak Marja van Bijsterveld over het belang van goede gezondheidsvaardigheden om de gezondheidsachterstanden in Nederland terug te dringen. Met de nieuwe groep organisaties, komt het aantal alliantiepartners op 57.

Naast FNO hebben zich nog veertien andere organisaties aangesloten:

AlsareAntesCarintreggelandDiëtist in Den HaagDiëtistenpraktijk HRCaagse HogeschoolKenniscentrum SportKNMPNederlandse Vereniging van DiëtistenOBD NoordwestResConStichting ABCTaal aan ZeeVoedingscentrum en WIJkracht.

De Alliantie gezondheid en geletterdheid is een initiatief van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid en Stichting Lezen & Schrijven.