FNO wil ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’

FNO treft momenteel voorbereidingen voor de start van het Programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’. Dit programma is gericht op zelfstandig wonende alleenstaande ouderen met één of meer beperkingen en maakt, samen met drie andere programma’s voor kwetsbare groepen, onderdeel uit van de strategieperiode 2015-2020 van het Fonds.

Directeur Ann Kusters is blij met de start van het programma. “Deze groep ouderen is echt kwetsbaar, het zorgaanbod verschraalt. Wij denken dat vernieuwing nodig is op diverse gebieden zoals (zelf)organisatie van zorg, inzet van de omgeving, langer fit blijven, wonen, technologie, etcetera. Om tot niet-traditionele oplossingen te komen, is het nodig om te experimenteren, nieuwe samenwerkingsverbanden en ondernemingsvormen te ontwikkelen. Het aanjagen hiervan past goed bij een vermogensfonds als FNO.

Aanvragers hoeven geen panklaar projectplan in te dienen. We ondersteunen een kansrijk projectidee en verbinden partijen die elkaar kunnen verder brengen.”

FNO heeft drs. Judith Meulenbrug als Kwartiermaker van dit Programma benoemd. Zij is zelfstandig programmamanager met ruime ervaring als leidinggevende en vernieuwer in overheid, onderwijs en zorg. Vanuit bureau FNO fungeert sociaal psycholoog drs. Ineke Jonker als Programmasecretaris. Zij heeft ervaring op het terrein van zorg, welzijn en patiëntenorganisaties, expertise met betrekking tot projectfinanciering, patiëntenvertegenwoordiging en (beleids)onderzoek.
Judith Meulenbrug en Ineke Jonker voeren komende maanden gesprekken met ouderen, sleutelfiguren, koepelorganisaties en innovators op het gebied van ouderenzorg.

Op 13 november 2014 worden de contouren van het programma gepresenteerd op het FNO Symposium ‘Zorg voor Kansen!’ dat in De Nieuwe Liefde te Amsterdam plaatsvindt. Aanmelden kan via www.symposiumfondsnutsohra.nl .

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ineke Jonker, Programmasecretaris 020 – 5948057 of 06-21265815, zie ook oud.fnozorgvoorkansen.nl