Geef jongeren met een chronische aandoening probeerruimte

Alle jongeren moeten de ruimte hebben om te proberen. Ook jongeren met een chronische aandoening. Hierover zijn Robin Kok, Rens Raemakers en Diana Monissen het met elkaar eens. Maar wat kunnen twee sleutelpersonen, één vanuit de praktijk en één vanuit de politiek nu écht betekenen voor jongeren met een chronische aandoening? In een driegesprek praten zij over jongerenparticipatie en de overgang van school naar werk.

Lees hier het artikel ‘Geef jongeren met een chronische aandoening probeerruimte’.

Dit driegesprek is deel van een drieluik van interviews die worden gehouden rondom de Club van 100. Lees ook de andere twee artikelen: