In gesprek met de Kinderombudsman tijdens de Jongerenlobby: laat jongeren meepraten in beleid

Afgelopen maandag kwamen op de Dag voor de Rechten van het Kind vijftien jongerenorganisaties bij elkaar tijdens de Jongerenlobby van de Kinderombudsman. Lisa Verberg en Bente van Oort waren er bij vanuit het Jongerenpanel Zorg én Perspectief.

Wanneer het gaat over jongeren wordt er momenteel vooral gepraat over in plaats van met jongeren. Jongerenpanel Zorg én Perspectief geeft al drie jaar gevraagd en ongevraagd advies over plannen, projecten en beleid dat hen aangaat. Op deze manier proberen zij aan tafel te zitten tijdens de gesprekken die over hun doelgroep gaat.

Op de Jongerenlobby laten vijftig jongeren van vijftien verschillende organisaties door middel van speeches horen wat er volgens hen moet gebeuren om de invloed van kinderen en jongeren te vergroten. Namens Zorg én Perspectief werd er gesproken over de hoe jongeren met een chronische aandoening in hun kracht kunnen worden gezet, maar ook hoe we de kracht van deze groep kunnen inzetten!

Zo kunnen en willen we graag meepraten over beleid dat ons aangaat; we denken en praten mee over de zorg, het onderwijs, sport en werk. Zo pleitten we voor een goede transitie tussen kinderarts en volwassenarts, kijken hoe we de mindere baankansen voor jongeren met een chronische aandoening kunnen verbeteren en gaan we voor een integrale aanpak voor de verbinding tussen zorg en onderwijs.

Samen met Kamerleden en de Kinderombudsman is er maandagavond gekeken naar hoe jongeren input kunnen geven, maar vooral ook samen een stap verder kunnen zetten: meedenken en meepraten over beleid.