Gezonde Toekomst Dichterbij sluit zich aan bij Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO is partner geworden van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. De leden van de Alliantie bundelen hun krachten om de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare gezinnen met een gezondheidsachterstand te verbeteren, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om gezond te kunnen leven. Met het partnerschap levert Gezonde Toekomst Dichterbij een bijdrage door de opgedane kennis en ervaringen vanuit de projecten met de andere partners van de Alliantie te delen.

In Nederland is 28 procent van de volwassenen onvoldoende in staat om informatie over het verbeteren van de persoonlijke gezondheid te verkrijgen, begrijpen en succesvol toe te passen. Anders gezegd: hun gezondheidsvaardigheden zijn beperkt. Deze mensen zijn vaker chronisch ziek, maken meer gebruik van de zorg en hebben over het algemeen een ongezonde leefstijl.

Verbeteren van kwaliteit en toegankelijkheid zorg
De partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden werken samen om de gezondheidsachterstanden  die ontstaan door beperkte gezondheidsvaardigheden terug te dringen. Dit doen zij door de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Ook verzorgen zij ondersteuning bij het verbeteren van hun gezondheidsvaardigheden. Kijk voor meer informatie op www.gezondheidsvaardigheden.nl.