Impressie van de projectleidersbijeenkomst Gezonde Toekomst Dichterbij

Na twee en een half jaar is het programma Gezonde Toekomst Dichterbij halverwege! Mede daarom werd er op dinsdag 13 juni een bijeenkomst georganiseerd voor alle projectleiders van het programma. De dag, gehouden op fort Vechten, stond in het teken van het opdoen van nieuwe ideeën en het delen van ervaringen. De projectleiders gingen met elkaar en met experts in gesprek over verschillende onderwerpen. Zo werd er onder andere gesproken het bereiken van de doelgroep en het samenwerken met andere organisaties.

Van de dag is een impressie gemaakt! Bekijk die hieronder.