Impressie Regiobijeenkomst Meer Veerkracht, Langer Thuis

De regiobijeenkomsten ter ondersteuning van vernieuwende initiatieven blijken een schot in de roos. In no time zijn ze volgeboekt. In Zwolle vindt de bijeenkomst plaats in de Nieuwe Buitensociëteit. Iedereen is ruimschoots op tijd. Het is bijna voelbaar: de deelnemers zijn gretig om meer te weten te komen.  Het is een zeer gemêleerd gezelschap, van onderzoekers tot adviseurs, van zzp’ers tot gepensioneerden. Allen met hetzelfde doel: ‘wat kan FNO betekenen voor mijn eigen idee om  kwetsbare ouderen te activeren?’

Er wacht hen een gevarieerde middag. Programmasecretaris Ineke Jonker heet alle aanwezigen van harte welkom. Ze licht de opzet van het programma Meer Veerkracht Langer Thuis nog even kort toe. “Het is niet eenvoudig om echt vernieuwend te zijn”, geeft ze aan. “FNO ondersteunt daarbij. En bij het daadwerkelijk concretiseren van de projectaanvraag. We werken als het ware met een drietrapsraket. Allereerst zijn er de regiobijeenkomsten, dan de pitchdag en tenslotte de projectendag. In een regiobijeenkomst kunnen de deelnemers inspiratie opdoen, leren van elkaar, elkaar scherpen. De pitchdag is alleen op uitnodiging. Daar kunnen deelnemers hun idee voorleggen aan een deskundig panel. Op de projectendag tenslotte krijgen degenen die een projectaanvraag willen indienen, ondersteuning bij het opstellen daarvan”.

Ineke benadrukt: “Onze onafhankelijke programmacommissie beoordeelt straks alle ingediende aanvragen. De leden van deze commissie zijn daarom niet aanwezig op genoemde bijeenkomsten.”  Ze vervolgt: “Voor u is het van belang te weten dat we op zoek zijn naar vernieuwende, duurzame projecten die in potentie ook elders kunnen worden uitgevoerd. Deze moeten passen in het thema ‘meedoen’ of ‘bewegen’. Dus geen eenmalige activiteiten, maar ook geen projecten gericht op zorg, wonen of dementie.”

Er volgen vragen vanuit de zaal. “Waarom geen gelden voor eenmalige activiteiten? Waarom niet iets voor dementerenden?” Het antwoord is eenvoudig: “Er moesten keuzen worden gemaakt. € 12 miljoen voor dit programma lijkt misschien veel geld, maar inperking is echt noodzakelijk.” Er komt overigens nog een tweede call (oproep om een aanvraag in te dienen) in 2015, in 2016 zijn er twee calls en de laatste call is in 2017. Dus volop kansen.

Dan is het tijd voor de deelnemers om zelf in actie te komen. Op de ‘inspiratiemuur’ staan vier initiatieven gericht op ouderen, heel verschillend van aard, maar alle inmiddels succesvol. Voorbeelden hoe een klein idee kan uitgroeien tot activiteiten waar tal van ouderen baat bij hebben. De deelnemers bespreken wat ze verstaan onder ‘vernieuwend’.  Enkele reacties zijn: ‘Lef tonen’, ‘Niet stigmatiserend’, ‘Dwars tegen het systeem’  en  ‘Ouderen niet zien als één groep’.

Vervolgens kunnen enkele mensen hun reeds uitgedachte project-ideeën voorleggen en toelichten. De overige deelnemers bespreken dit voorstel, geven aan wat ze sterke en zwakkere kanten vinden, komen met tips en suggesties voor verbetering. Zo wordt het voorstel verder aangescherpt. Dat gebeurt energiek en met verve: mensen gaan enthousiast met elkaar in discussie. De ideeën zijn overigens heel verschillend: variërend van een belevingstuin in de wijk voor jong en oud; ouderen leren omgaan met sociale media tot een servicebureau dat vraag en aanbod verbindt.

Tot slot mogen een aantal deelnemers voor de volle zaal hun idee pitchen….. in anderhalve minuut. De aanwezige 65-plussers geven aan in hoeverre het idee hen aanspreekt. De meningen lopen daarbij uiteen, maar over één ding zijn zij het roerend eens: “Betrek de ouderen erbij. Laat ze zelf onderhandelen, ze zijn zelfstandig en vitaal genoeg. En benut bestaande organisatie zoals de ouderenbonden.” Kortom: niet iets bedenken vóór, maar mét ouderen. En dat is precies wat Fonds Nuts Ohra ook als voorwaarde heeft opgenomen:  “Ouderen moeten betrokken zijn bij de opzet, de uitvoering en de evaluatie van een project.”