In beeld: gezinnen en professionals werken samen aan een gezonde toekomst

Vanuit het FNO programma Gezonde Toekomst Dichterbij worden projecten ondersteund die de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties verbeteren. In het belang van deze doelgroep wil FNO het maximale uit het programma en de projecten halen. Alle projecten van het programma zijn op stoom. Om meer zichtbaar te maken wat deze projecten doen en wat ze betekenen voor de gezinnen, hebben we 7 projecten in beeld gebracht. Tijdens een reis door Nederland maken we kennis met deze gezinnen en professionals die werken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Van ieder project wordt één professional en één of twee gezinnen of bewoners geportretteerd.

Leer de uitdagingen en de leefwereld van gezinnen kennen

Met het in beeld brengen van de projecten laten we zien hoe gezinnen en professionals samenwerken aan een Gezonde Toekomst Dichterbij. Voor henzelf, gezin, de wijk en toekomstige generaties. Met elk portret leer je de uitdagingen en de leefwereld kennen van de gezinnen en hoe de professional of vrijwilliger daarbij nauw betrokken is. Alle portretten van de gezinnen of bewoners zijn tegen een achtergrond in de thuissituatie gemaakt. De betrokken professional midden in de wijk. Om zo een inkijkje in hun leven en de omgeving te krijgen. Met deze portretten laten we de mensen in hun kracht zien.

Verhalen uit de projecten

Hoe betrokken is de professional, wat brengt het project de gezinnen en hoe voelen zij zich daarbij? De professional vertelt meer over het project, de aanpak en bovenal wat zijn of haar drijfveren zijn. Wat hen het meeste heeft geraakt of is bijgebleven. Elk project, hoe klein ook, maakt het verschil. Het eerste project en dubbelportret van gezin en professional is Voel je goed! waar Vyan’s leven is veranderd. Bekijk ook hoe Mariska en Mary zich betrokken voelen bij hun project en de mensen.