Informatiebijeenkomst implementatieprojecten Meer Veerkracht, Langer Thuis

FNO organiseert in het kader van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis op 19 februari een informatiebijeenkomst van 14.00 tot 16.00 in het Huis van de Gezondheid in Amersfoort.

Binnen dit subsidieprogramma willen we naast vernieuwende projecten ook projecten ondersteunen die gericht zijn op het verspreiden van succesvolle methoden en aanpakken. De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties en personen die van plan zijn een projectaanvraag in te dienen gericht op bredere implementatie van bestaande succesvolle interventies voor alleenstaande ouderen met een beperking. En die gaan over de  thema’s Meedoen/Netwerken en Mobiliteit/Bewegen.

Op 1 februari verschijnt de calltekst waarin nader wordt beschreven aan welke voorwaarden projectaanvragen moeten voldoen. In de bijeenkomst kunt u met Kwartiermaker en Programmasecretaris in gesprek over uw projectvoorstel om dit te toetsen aan de programmadoelstelling. Daarnaast kunnen indieners onderling van elkaars ervaringen profiteren. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via www.meerveerkrachtlangerthuis.nl/informatiebijeenkomst.